• Determinacja

Business people giving high five in office

Zdrowa determinacja w miejscu pracy

Fundamentalną kwestią, z jaką boryka się wielu pracodawców, jest próba wykreowania własnego i efektywnego sposobu na zatrudnianie odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska… A kim jest “odpowiedni człowiek” do pracy? Osobą, która czerpie z pracy satysfakcję – i bezwzględną rolą szefa jest dostarczyć swoim ludziom takich warunków pracy, aby tej satysfakcji mogli oni doświadczać…

Read more

gty_popular_work_nt_130516_wmain

Motywacja kontra determinacja pracownika

“Nikt nie odkryje, jak najlepiej robić daną rzecz, jeżeli nie kocha jej robienia”, głosi przysłowie japońskie, które odnosi się do modnego miana – motywacja. To słowo – motywować – pochodzi od łacińskiego czasownika movere, czyli ”poruszać się”, a oznacza tyle, co dostarczać komuś motywu, a więc powodu do zrobienia czegoś. Motywowanie więc polega na inicjowaniu cudzego działania – a mówiąc inaczej, na inspirowaniu drugiego człowieka…

Read more

abc-logo

A, B, C determinacji – aktywność i wytrwałość człowieka

Samuel Johnson pięknie zauważył, że “wielkie dzieła czynione są nie siłą, lecz wytrwałością”. Idea ta oddaje dobrego ducha determinacji, które to słowo pochodzi od łacińskiego determinatio – wyznaczenie granic, kres, koniec. A zatem w ujęciu praktycznym determinacja utożsamia postawę pełną niezłomności w dążeniu do celu, pomimo wszelkich trudności…

Read more